Pytanie:
Zamieszanie w komórkach elementarnych układu kryształu
user1811
2013-07-16 10:57:16 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Komórki jednostkowe są podzielone na dwa główne typy

  1. Prymitywne
  2. Nieprymitywne

Prymityw obejmuje prostą kratkę sześcienną, podczas gdy nie -primitive obejmuje fcc bcc wyśrodkowany na końcu ..

Wśród siedmiu typów systemów krystalicznych ortorficzny system krystaliczny zawiera zarówno prymitywne, jak i nieprymitywne komórki jednostkowe, tj. system posiada tylko układy prymitywne, skupione na ciele i na twarzy.

Moje pytanie brzmi, czy w systemie sześciennym możliwe jest wyśrodkowanie twarzy, dlaczego nie jest możliwe ustawienie komórek elementarnych typu endcentrycznego w systemie sześciennym, jeśli przeszkoda w pustej przestrzeni, jak w rombach, które posiadają wszystkie typy układów komórek elementarnych.

Jestem nieco zdezorientowany. Co tu się dzieje? Istotą systemu sześciennego jest równoważność osi a, bic, a mianowicie obecność 3-krotnej osi w kierunku przekątnej bryły sześcianu. Nie ma szans na sześcienne wyśrodkowane na „podstawie”.
Właściwie jest. Przed odpowiedzią na pytania należy przeprowadzić pewne badania, ponieważ w większości przypadków potrzebne jest odniesienie. http://www.ndt-ed.org/EducationResources/CommunityCollege/Materials/Structure/metallic_structures.htm i http://en.wikipedia.org/wiki/Cubic_crystal_system
Jeden odpowiedź:
F'x
2013-07-16 17:40:13 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Po pierwsze uwaga: klasyfikacja systemów krystalicznych lub redukcja możliwych typów sieci do prymitywnych krat Bravais nie ma nic wspólnego z „dostępną przestrzenią” czy „przeszkodą”. Jest to czysto matematyczna własność związana z symetrią krat.

Odpowiadając na twoje pytanie, krata sześcienna z centrum bazy nie jest kratą Bravais'a , ponieważ jest odpowiednik prostej kraty tetragonalnej :

enter image description here

Mam to, co miałeś do powiedzenia na temat kosmosu, ale nadal jestem zdezorientowany. dlaczego systemy sześcienne nie mają układu wyśrodkowanego na końcach, jeśli możliwe jest wyśrodkowanie ściany?
@AanalDesai możliwe jest posiadanie systemu sześciennego wyśrodkowanego na podstawie, ale nie jest to minimalna reprezentacja systemu. Tak jak komórka elementarna musi być * najmniejszą * komórką, która może odtworzyć pełny układ okresowy przez zestaw translacji, siatki Bravais'a są z definicji najmniejszymi kratami. Wyobraź sobie system sześcienny centrowany na podstawie (rysunek po lewej): możesz przedstawić tę konkretną kratkę jako „sześcienną centrowaną na podstawie”, ale możesz również zobaczyć ją jako „prostą kratę tetragonalną”… a druga reprezentacja zawiera mniejszą jednostkę komórka, stąd jest nieredukowalna.
Miałem jeszcze jedno pytanie, czy prosta sześcienna prostopadłościan o centralnej twarzy nie byłaby wtedy tetragonalną w środku…?


To pytanie i odpowiedź zostało automatycznie przetłumaczone z języka angielskiego.Oryginalna treść jest dostępna na stackexchange, za co dziękujemy za licencję cc by-sa 3.0, w ramach której jest rozpowszechniana.
Loading...