Pytanie:
Dlaczego Ni [(PPh₃) ₂Cl₂] jest tetraedryczny?
user226375
2019-05-19 16:56:36 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Ponieważ PPh₃ jest ligandem silnego pola, a słynny katalizator Wilkinsona, który również posiada ten ligand, jest kwadratowy, to co sprawia, że ​​powyższy złożony czworościenny jest złożony?

Dwa odpowiedzi:
Justanotherchemist
2019-05-19 17:40:40 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Czasami nazywamy ten typ kompleksu „pseudotetraedrycznym”, ponieważ możliwa jest izomeria od kompleksu czworościennego do kwadratowego płaskiego kompleksu. Nie udało mi się znaleźć tutaj oryginalnej pracy, ale ten link zawiera informacje. Jak już wspomniałeś, istnieją dwa silne i dwa słabe ligandy, więc trudno powiedzieć, jak silny będzie podział pola ligandów. W przypadku twojego konkretnego kompleksu wydaje się, że jest to właściwe miejsce, w którym zmieniałby się z jednego na drugi, więc w zależności od tego, co robisz, możesz wpływać na równowagę. Z tego, co przeczytałem, może to zależeć od zdolności rozpuszczalnika do koordynowania kompleksu, temperatury itp.

Jest to również wspomniane w książce Earnshaw Chemistry of the elements

  1. Równowagi planarno-czworościenne. Związki takie jak $ \ ce {[NiBr2 (PEtPh2) 2]} $ , jak również kilka pochodnych sec-alkilosalicyloaldiminato (tj. Me na ryc. 27.6b zastąpione grupą sec-alkilową) rozpuszczają się w niekoordynujących rozpuszczalnikach, takich jak chloroform lub toluen, dając roztwory, których właściwości magnetyczne są zależne od temperatury i wskazują na obecność równowagowej mieszaniny diamagnetycznych płaskich i paramagnetycznych cząsteczek tetraedrycznych.
Czy można to uzasadnić stwierdzeniem, że z powodu odpychania sterycznego masywnego PPh3, aby zminimalizować odpychanie, równowaga znajduje się po stronie formy czworościennej?
Chakravarthy Kalyan
2019-05-19 19:45:21 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Dichlorobis (trifenylofosfina) nikiel (II) lub $ \ ce {NiCl2 [P (C6H5) 3] 2} $ w kwadratowej formie płaskiej jest czerwony i diamagnetyczny . Forma niebieska jest paramagnetyczna i zawiera tetraedryczne centra Ni (II). W rozwiązaniach współistnieją izomery czworościenne i kwadratowe. Słabe ligandy pola, faworyzują geometrię czworościenną i silne ligandy pola faworyzują kwadratowy izomer planarny. Zarówno słabe pole ( $ \ ce {Cl -} $ ), jak i silne pole ( $ \ ce {PPh3} $ span>) ligandy składają się z $ \ ce {NiCl2 (PPh3) 2} $ , stąd ten związek jest granicą między dwiema geometriami.

enter image description here

Efekty steryczne również wpływają na równowagę; większe ligandy sprzyjające mniej zatłoczonej geometrii czworościennej. [1]

Źródła

  1. Greenwood, Norman N .; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2nd ed.).


To pytanie i odpowiedź zostało automatycznie przetłumaczone z języka angielskiego.Oryginalna treść jest dostępna na stackexchange, za co dziękujemy za licencję cc by-sa 4.0, w ramach której jest rozpowszechniana.
Loading...