Pytanie:
Jakie są główne czynniki wpływające na LogP
bobthejoe
2012-05-06 10:41:17 UTC
view on stackexchange narkive permalink

współczynnik podziału jest bardzo użyteczną miarą w charakteryzowaniu związków, zwłaszcza leków. Jakie właściwości chemiczne wpływają na ten podział? Czy cząsteczki chemiczne są addytywne w ich LogP? A jeśli związek ma końce hydrofobowe i hydrofilowe?

Dwa odpowiedzi:
#1
+5
Eka
2012-05-06 15:03:40 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Współczynnik podziału, przedstawiony jako P i zdefiniowany jako: P = [faza organiczna] / [faza wodna]

Gdzie „[]” oznacza stężenie w fazie, a $ \ mathrm {\ log (P) = \ log_ {10} (współczynnik partycji)} $ jeśli wartość log P jest wyższa, to jest bardziej lipofilna; leki te były bardziej wchłaniane przez komórki i eliminacja tych leków od ciała będzie mniejszy. Współczynnik podziału jest stosunkiem stężeń niezjonizowanego związku między dwoma roztworami, więc dla substancji chemicznej, która ma zarówno hydrofobowe, jak i hydrofilowe końce, również wartości log P.

Np .: Kwas oleinowy: $ \ mathrm {\ log (P) = 7.64} $

chemikalia hydrofobowe (lipofilowe) mają zwykle więcej wartości Log P i hydrofilowych (lipofobowych) chemikaliów mają mniej logu P.

np .: pentan ($ \ mathrm {\ log (P) = 3.45} $) [lipohilowy], 1-pentanol ($ \ mathrm {\ log (P) = 1.51} $) [lipofobiczny]

#2
+4
F'x
2012-05-06 12:55:39 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Strona Wikipedii, do której prowadziło łącze, zawiera interesujące informacje, które mogą przynajmniej pomóc w rozpoczęciu:

Wykazano, że log P związku można określić na podstawie sumy jego nienakładających się fragmentów cząsteczek (zdefiniowanych jako jeden lub więcej atomów kowalencyjnie związanych ze sobą w cząsteczce). Wartości fragmentarycznego logarytmu P wyznaczono metodą statystyczną analogiczną do metod atomowych (najmniejsze kwadraty pasujące do zbioru uczącego). Ponadto uwzględniono poprawki typu Hammetta w celu uwzględnienia efektów elektronicznych i sterycznych . Ta metoda generalnie daje lepsze wyniki niż metody oparte na atomach, ale nie można jej używać do przewidywania współczynników podziału dla cząsteczek zawierających nietypowe grupy funkcyjne, dla których metoda nie została jeszcze sparametryzowana (najprawdopodobniej z powodu braku danych doświadczalnych dla cząsteczek zawierających takie grupy).To pytanie i odpowiedź zostało automatycznie przetłumaczone z języka angielskiego.Oryginalna treść jest dostępna na stackexchange, za co dziękujemy za licencję cc by-sa 3.0, w ramach której jest rozpowszechniana.
Loading...