Pytanie:
Dlaczego jon wanadu (3+) jest paramagnetyczny?
Zolani13
2012-04-29 01:10:54 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Wiem, że konfiguracja elektronowa wanadu to $ [\ ce {Ar}] \ mathrm {4s ^ 2 3d ^ 3} $.

Żaden z elektronów podpowłoki 3D nie jest sparowany. Czy po utracie tych trzech elektronów reszta elektronów nie powinna zostać sparowana? W jaki sposób $ \ ce {V ^ {3 +}} $ może być paramagnetyczne, jeśli straci wszystkie niesparowane elektrony?

Jeden odpowiedź:
#1
+38
F'x
2012-04-29 02:24:26 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Oprócz ogólnych zasad obliczania konfiguracji elektronicznych atomów i jonów, elementy z $ \ mathrm {d} $ -block (aka the metale przejściowe ) podlegają jednej specjalnej zasadzie:

Ogólnie elektrony są usuwane z powłoki walencyjnej $ \ mathrm {s} $ -orbitale, zanim zostaną usunięte z walencji $ \ mathrm {d} $ -orbitale, gdy metale przejściowe są zjonizowane.

(Sformułowałem to z tych notatek do wykładów online, ale w swoich podręcznikach znajdziesz równoważne stwierdzenia).

Oznacza to, że jeśli usuniesz elektrony z wanadu (0), usuniesz $ \ mathrm {4s} $ elektrony przed usuwasz $ \ mathrm {3d} $ -electrons. Masz więc następujące konfiguracje elektroniczne:

$ \ ce {V} $ to $ \ ce {[Ar]} \ mathrm {4s ^ 2 3d ^ 3} $

$ \ ce {V ^ 2 +} $ to $ \ ce {[Ar]} \ mathrm {4s ^ 0 3d ^ 3} $

$ \ ce {V ^ 3 +} $ to $ \ ce {[Ar]} \ mathrm {4s ^ 0 3d ^ 2} $

$ \ ce {V ^ 4 +} $ to $ \ ce { [Ar]} \ mathrm {4s ^ 0 3d ^ 1} $

$ \ ce {V ^ 5 +} $ to $ \ ce {[Ar]} \ mathrm {4s ^ 0 3d ^ 0} $

A zatem $ \ ce {V ^ 3 +} $ jest paramagnetyczny, ponieważ ma dwa niesparowane $ \ mathrm {3d} $ span > -elektrony. W rzeczywistości wszystkie powyższe jony są paramagnetyczne, z wyjątkiem $ \ ce {V ^ 5 +} $ .To pytanie i odpowiedź zostało automatycznie przetłumaczone z języka angielskiego.Oryginalna treść jest dostępna na stackexchange, za co dziękujemy za licencję cc by-sa 3.0, w ramach której jest rozpowszechniana.
Loading...