Pytanie:
Jaka jest różnica między kątowym a liniowym wzorem szkieletowym?
Rory
2012-05-11 14:29:09 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Jaka jest różnica między wersją kątową a wersją liniową podczas rysowania wzoru szkieletowego?

Poproszono mnie o narysowanie izomeru Z resweratrolu:

(E)-Resveratrol

Dla którego narysowałem:

My (Z)-Resveratrol

Jednak markscheme stwierdza, że:

struktura szkieletu musi być poprawna i kanciasta, a nie liniowa

Nie spotkałem się wcześniej z różnicą między tymi dwoma i nie mogę znaleźć niczego w Google, aby zasugerować jedną. Ich rysunek poprawnej odpowiedzi jest równoważny mojemu, jednak obawiam się, że mogłem narysować wersję liniową, ponieważ moje pierścienie benzenowe są w jednej linii, a ich nie. Czego tu brakuje?

Ich wersja:

Their (Z)-Resveratrol

[Standardy reprezentacji graficznej dla diagramów struktury chemicznej (zalecenia IUPAC 2008)] (http://dx.doi.org/10.1351/pac200880020277)
Jeden odpowiedź:
#1
+8
ManishEarth
2012-05-11 14:40:40 UTC
view on stackexchange narkive permalink

enter image description here

Są to węgle $ sp ^ 2 $ i powinny mieć trójkątną płaską geometrię 120 °. Narysowane kąty wyraźnie nie wynoszą 120 °.

Wcześniej nie spotkałem się dokładnie z terminologią, ale uważam, że są to różnice:

  • We wzorze „liniowym” pomijasz rzeczywiste kąty wiązania i po prostu staraj się trzymać wszystko w jednej linii.
  • W formule „kątowej” rysujesz wszystko zgodnie z kątami wiązania.

Nie jestem tego pewien.

Czy otrzymujesz definicje z pytania? Jeśli tak, to zastanawiałbym się, że może struktura @Rory's została po prostu źle policzona ze względu na kąty wiązania, a nie dlatego, że jest przykładem liniowej formy struktury. Słyszałem o „liniowych wzorach strukturalnych” jako prostym wzorze cząsteczkowym zapisywanym, gdy struktura jest związana (tj. Pisanie CH3CH2OH zamiast C2H6O). http://library.queensu.ca/research/guide/chemistry-how-search-molecular-formulas również używa tego wyrażenia.
Rory - wskazałbym, że znakowanie osoby jest potencjalnie nieco szorstkie, jednak struktura, którą ją narysowałeś, ukrywa stopień zderzenia sterycznego, którego można by się spodziewać w (Z) -resweratrolu, a nawet w każdym (Z) -stilbenoidzie. Będzie poważna konkurencja między ciśnieniem w płaszczyźnie ze względu na stabilizację koniugacji a faktem, że pierścienie przecinałyby się praktycznie, gdyby cząsteczka była płaska.
@EmmieMC prawdopodobnie, jednak poprosili o formułę * szkieletową *. To ja zaznaczam poprzedni artykuł, więc chciałem tylko wiedzieć, czy i gdzie popełniłem błąd xD


To pytanie i odpowiedź zostało automatycznie przetłumaczone z języka angielskiego.Oryginalna treść jest dostępna na stackexchange, za co dziękujemy za licencję cc by-sa 3.0, w ramach której jest rozpowszechniana.
Loading...